Svet-Stranek.cz
Oheň - fan stránka

Co je to oheň?:ukázka designu Plameny

Co je to oheň?

Ukázkové stránky portálu Svět-Stránek.cz
Oheň je forma hoření. Většinou toto slovo označuje kombinaci svítivé záře a velkého množství tepla, které se uvolňuje při rychlé a samoudržující se exotermické oxidaci hořlavých plynů, které se uvolňují z paliva (fosilního, nebo obnovitelného zdroje energie) – hoření. Teplo a světlo je vytvářeno plameny, které se pohybují nad palivem. Oheň se zažehne, pokud je hořlavá látka vystavena teplu nebo jinému zdroji energie. Později se sám udržuje díky teplu, které produkuje. Uhasíná, pokud vyhoří všechno palivo, výrazně poklesne teplota paliva nebo se k ohni již nedostane kyslík.

Při srovnání s požárem je oheň definován jako lidmi řízené, předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem.Plamen

Plamen je prostor s hořícími plyny.
žlutý plamen – je svítivý, ale obvykle má nižší teplotu
modrý plamen – je méně svítivý a teplejší
bílý plamen – 1300°C

Barvu plamene mohou také ovlivnit látky, které jsou v něm přítomny. Například po vložení kuchyňské soli (chlorid sodný, NaCl) se plamen zbarví do sytě žluta (tzv. sodíkový plamen). Toho se využívá ve spektroskopii. Plamen bývá nejteplejší ve špičce (na konci).